Martin Thau: Škola scenáristiky

Publikováno 9. 6. 2021

Malý rozsah a kompaktní formát představují půdorys, na kterém lze zhuštěnou formou nabídnout vše, co je k tématu scenáristiky potřebné znát: látka, dramatický vzorec, žánr, rozvíjení zápletky a budování napětí.

Jak najít příběh, který chceme ztvárnit, jak ho zformulovat do podoby dramatického vzorce a jak následně postupovat dějem v jednotlivých krocích – dovednosti a praktické tipy, které lze využít při psaní scénáře, ale vlastně jakéhokoli narativního útvaru.

Rozsah: 52 str.

Publikaci vydalo Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze (NAMU), objednat si ji můžete zde.