Marie Gabriela Lhotová: Arteterapie v péči o seniory

Publikováno 10. 10. 2022

Kniha shrnuje dlouholeté zkušenosti z autorčiny arteterapeutické praxe. Některé náměty čerpá ze zahraniční odborné literatury.

Vedle psychologů, arteterapeutů a psychoterapeutů je přínosná i pro další profese zaměřující se na práci se seniory, a to pro sociální a aktivizační pracovníky, poradce a pedagogy, kteří se s tématem stáří potkávají. Témata pro zamyšlení a nové náměty pro arteterapeutické činnosti v ní naleznou i studenti těchto oborů, kteří se do budoucna chtějí orientovat na práci se seniory. Může být rovněž podporou pro vzdělávání arteterapeutů. Autorka u každé z uvedených metod a technik vysvětluje, ve kterých oblastech fungují a jaké obměny nabízejí, aby vedly k cíli, tj. k uchopení reality života, která je pro seniora žádoucí.

Rozsah: 104 str.

Publikaci si můžete objednat na stránkách nakladatelství Pasparta.