Marek Pavlík a kol.: Regiony budoucnosti – spolupráce, bezpečí, efektivita

Publikováno 13. 12. 2019

Na trhu ojedinělá publikace Regiony budoucnosti – spolupráce, bezpečí, efektivita: Inspirace pro rozvoj měst a regionů s příklady dobré praxe se věnuje řízení regionů a spolupráci všech zainteresovaných skupin s cílem kvalitnějšího života v regionech a zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Autoři v publikaci:

  • přibližují metody hodnocení ukazatelů kvality života v regionu,
  • věnují se zapojení zainteresovaných skupin do rozvoje regionů, tzv. stakeholders managementu, a jeho vlivu na rozvoj smart regionů,
  • upozorňují na hrozby plynoucí z nesladění strategií aktérů v regionu,
  • prezentují možnosti finančních zdrojů pro realizaci smart projektů (včetně PPP) a dává doporučení pro rozvoj chytrých regionů.

Publikace vychází mj. ze závěrů jedinečného výzkumu Smart Region v ČR (na úrovni NUTS 3) a kvalitativního výzkum o tom, jak budou vypadat regiony v budoucnu.
Autory jsou uznávaní odborníci ze státní správy, samosprávy, firem, vysokých škol a profesních i neziskových organizací.

Rozsah: 224 str.

Publikaci si můžete koupit na stránkách nakl. Grada.