Management Planning for Cultural Heritage

Publikováno 20. 4. 2022

Management Planning for Cultural Heritage s podtitulem Places and Their Significance vychází v nakladatelství Routledge.

Publikace mapuje změny, které plánování v oblasti kulturního dědictví zažívá. Zároveň zvažuje jak v praxi na tyto změny reagovat. Současná praxe se musí přizpůsobit regionálním potřebám, které stojí na lokální kulturní tradici.

Autoři Ken Taylor a Giulio Verdini sektor kulturního dědictví nevnímají jen jako technický proces, ale také jako sociální konsktrukt, který pomáhá určovat identitu, hodnoty a význam.

Více informací zde.