Leila Jancovich – David Stevenson: Failures in Cultural Participation

Publikováno 26. 1. 2023

Leila Jancovich a David Stevenson ve své publikaci řeší jak a proč Velká Británie do značné míry neřeší nerovnost a nespravedlnost v dotovaném kulturním sektoru navzdory dlouhodobému mezinárodnímu politickému diskurzu na toto téma.

Kultura nedůvěry, obviňování a strachu mezi politiky/čkami a odborníky/cemi z praxe vedla k politickému prostředí, které vytváří přehnané cíle, akceptuje hodnocení průměrné kvality, podporuje vyprávění o úspěchu a postrádá smysluplnou kritickou reflexi. Kniha podporuje otevřenější a upřímnější rozhovory o neúspěších v kulturním sektoru.

Vydalo nakladatelství Palgrave Macmillan Cham v roce 2022.

Publikace je volně ke stažení.

Více informací zde.