Legal Guide for the Visual Artist

Publikováno 20. 10. 2022

Tad Crawford a M. J. Bogatin kompletně přepracovali a aktualizovali již šesté vydání právního průvodce pro umělce zaměřené na vizuální umění.

Publikace poskytuje podrobně zpracované právní otázky, kterým dnes umělci čelí. Vysvětluje zákony ve vztazích mezi umělci a galeriemi, ochranu graffiti, prodej umění na veřejných prostranstvích a mnoho dalšího.

Více informací zde.