Kulturní průmysly v ČR: Audiovizuální a mediální sektor v roce 2020 – film, hudba, knihy a tisk, televize, rozhlas a videohry

Publikováno 3. 1. 2022

Přehled aktuálních statistik filmu, hudby, knih, tisku, televize, rozhlasu a videoher doplněný o samostatný analytický text ke každé oblasti.

Publikace přináší základní mikroekonomický rozbor audiovizuálního a mediálního sektoru čerpající z výběrových šetření Českého statistického úřadu (ČSÚ) doplněných o data zastřešujících oborových organizací.

Podrobnosti