Kulturní politika hl. m. Prahy 22+

Publikováno 23. 8. 2022

Vedení hlavního města se shodlo na stěžejním dokumentu, který bude určovat kulturní politiku do následujících let.

Kulturní politika hlavního města Prahy 2022+ jasně formuluje vizi a cíle metropole v oblasti kultury a kreativních odvětví na další roky. Na jejím vzniku se podíleli zahraniční i tuzemští odborníci, ale i veřejnost, celý proces přitom koordinovala Kreativní Praha, z. ú. Naplňování politiky se bude monitorovat v ročních akčních plánech.

Dokument schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 22. 4. 2022.