Kultura v regionech Česka: potenciál a rizika

Publikováno 17. 1. 2020

Publikace je výsledkem výzkumného projektu Podpora mezigeneračního dialogu a kulturní participace seniorů jako nástrojů přenosu a sdílení kulturních hodnot na lokální a regionální úrovni.

Výzkumný projekt byl podpořen Programem na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) Ministerstva kultury; kód projektu DG18P02OVV043.

Na e-shopu NIPOSu zde.