Koncepce rozvoje kultury, kreativity a památkové péče Olomouckého kraje pro období 2022-2029

Publikováno 5. 1. 2023

Dokument od června 2021 připravoval Olomoucký kraj ve spolupráci se zpracovatelskou firmou ONplan lab, s. r. o., a mnoha experty z řad odborné kulturní veřejnosti.

Kraj tímto dokumentem získává nástroj, s jehož pomocí může v následujících sedmi letech lépe koordinovat rozvoj kultury a kulturních a kreativních odvětví na svém území. Koncepce se skládá z analytické a návrhové části. Obsáhlá analýza mapuje současný stav kulturního prostředí Olomouckého kraje a definuje jeho problémy a potřeby. Návrhová část představuje vize a základní cíle rozvoje a obsahuje také jednotlivá opatření a aktivity vedoucí k naplnění těchto cílů.

Podrobnosti