Komunikace projektu Nový evropský Bauhaus

Publikováno 20. 9. 2021

Evropská komise zveřejnila informační dokument komunikace projektu Nový evropský Bauhaus (NEB).

Sdělení bylo inspirováno výsledky intenzivní fáze společného navrhování a představuje bohatý soubor opatření, jak Komise podpoří realizaci tohoto projektu. Cílem projektu je akcelerovat proměnu řady ekonomických sektorů včetně stavebnictví nebo textilního průmyslu směrem k větší udržitelnosti. Té by mělo být docíleno zajištěním dostupné nabídky produktů s nižší uhlíkovou stopou.

Na podporu realizace Nového evropského Bauhausu komise zřídí laboratoř NEB, „think and do tank“, která bude spoluvytvářet, vytvářet prototypy a testovat nástroje, řešení a politická opatření, jež usnadní transformaci v praxi. Laboratoř bude fungovat jako „urychlovač a spojovací článek“. Při vytváření podpůrné infrastruktury, včetně digitální platformy, vyzve Komise komunitu Nového evropského Bauhausu (v rámci institucí EU i mimo ně) ke spolupráci na řadě témat a k vypracování konkrétních doporučení.

Na financování Nového evropského Bauhausu bude v letech 2021 a 2022 alokováno 85 milionů eur z programů Evropské unie (včetně programů Horizont, LIFE nebo Evropského fondu pro regionální rozvoj). Řada dalších evropských programů integruje NEB jako kontextový prvek nebo prioritu bez předem stanoveného vyhrazeného rozpočtu.

Podrobnosti