Kol. autorů: Hotely

Publikováno 13. 1. 2022

Těsně před koncem roku spatřila světlo světa první publikace startující novou řadu knih zaměřených na architekturu 20. století.

Jednotlivé svazky budou zpracovávat samostatné stavební typy, zaměří se na jejich vývoj, proměny i jednotící prvky v období od přelomu 19. a 20. století až po rok 1989. Téma hotelů nebylo pro pilotní díl vybráno náhodou, stavby pro dočasné ubytování v daném období raketově získaly na popularitě a zásadně tak ovlivnily vizuální stránku i urbanistické hodnoty mnoha míst.

Hotely a jejich předchůdci od pradávna provázejí lidstvo na cestách, ať už je jejich účel jakýkoliv. Z architektonického hlediska jde mnohdy o nejvýznamnější stavby, které se co do velkorysosti řadí hned za sakrální objekty. Jejich tvůrci mohli realizovat odvážné myšlenky, a to i v dobách nesvobody, kdy jiná zadání podléhala přísné normalizaci a ekonomickým hlediskům. V průběhu 20. století prošla hotelová architektura řadou změn, které sledovaly vývoj stavebních stylů i vývoj vnitřního hotelového uspořádání.

„Na hotelech můžeme sledovat vývoj stavebních slohů, nároků na komfort ubytovacích kapacit či poskytované služby. Ale nejen to – hotely nám dovolují sledovat vývoj cestování, kvalitu a dostupnost jednotlivých druhů dopravy, změny vyvolané překotným civilizačním vývojem. A v neposlední řadě jde o jedno z mála architektonických zadání, které v 2. polovině 20. století alespoň na první pohled neovlivnila typizace a prefabrikace,“ upřesňuje editor a spoluautor publikace, Petr Svoboda.

Publikaci uvádí pětice studií, které se snaží postihnout nejdůležitější aspekty potřebné pro nahlížení na hotelové stavby z hlediska dějin architektury a památkové péče. Jádro knihy pak tvoří katalog s více než stovkou staveb pro dočasné ubytování. Popisy jsou doplněny množstvím současných i historických fotografií. Jedná se zároveň i o katalog výstavy, která v době od 8. října do 13. prosince 2021 proběhla v přednáškové budově Metodického centra moderní architektury v areálu vily Stiassni v Brně.

Autoři: Petr Svoboda, Martin Šolc a Renata Vrabelová

Rozsah: 174 str.

Publikaci lze zakoupit v e-shopu Národního památkového ústavu.