Kenneth Foster: Arts and Cultural Leadership

Publikováno 26. 1. 2023

Kenneth Foster nabízí ve své publikaci Arts and Cultural Leadership: Creating Sustainable Arts Organizations přehled výzev spojených s uměleckým a kulturním vedením v současném světě.

Foster vychází z prací odborníků/ic a teoretiků/ček z oblasti filozofie, biologie, ekologie a umění a navrhuje přehodnocení uspořádání, strategie a struktury založené na ekologických principech a tvůrčím procesu, jenž je umění vlastní. Nabízí tak alternativu konvenčním obchodním modelům, které v současnosti převládají zejména v západních uměleckých a kulturních organizacích. Zpochybňuje konvenční myšlení o správě a řízení umění.

Více informací zde.