Ke stolu!

Publikováno 14. 1. 2020

Pozvání Ke stolu! svedlo dohromady devatenáct autorů z různých profesních oblastí. Jejich úkolem bylo identifikovat, každý sám za sebe, jedno téma, které mu osobně leží na srdci a jehož řešení může zlepšit kvalitu rozvoje Prahy a života v ní.

U pomyslného stolu debatovali architekti, pedagogové, filozof, historik, sociolog, developer, lékař, ekonomové, novinářka a cestovatelka, výtvarní umělci, kněz, akademici, teoretička, filozof architektury, děkanka a přírodovědec. V průsečících nezávislých myšlenek postupně vyvstávaly překvapivé shody v jejich základu, které by mohly být možnými místy ohnisek potřebných změn a inspirací pro veřejnou správu, plánovače, architekty, soukromé developery a investory, obyvatele Prahy a všechny ostatní, kdo chtějí řešit skutečné a aktuální problémy města, tak jak je vidí život.

Editorka a autorka koncepce: Pavla Melková

Rozsah: 184 str.

Křest knihy a diskuze s autory se koná 21. 1. 2020 od 19 hod., CAMP, Vyšehradská 51, Praha 2.

Publikaci, vydanou nakladatelstvím Dokořán ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, si můžete koupit zde.