John Glubb: Osudy říší. Jak zajistit naše přežití

Publikováno 19. 4. 2023

Obsah knihy tvoří dva eseje, které John Glubb (Glubb Paša) publikoval v letech 1976 a 1977 v Blackwood’s Magazine.

Vychází z vlastních zkušeností s arabským světem, vyvozuje z nich nicméně obecnější teze o fungování říší, společenských normách a směřování moderní civilizace. Glubb předkládá tezi, že říše či impéria různých dob i kultur trvala velmi podobnou dobu a procházela stejnými vývojovými stupni od věku výbojů přes rozmach obchodu a intelektu až po dekadenci a rozpad. Poukazuje na příčiny jednotlivých stadií a argumentuje tím, že pokud budeme na naši minulost pohlížet pouze zúženou optikou národních dějin posledních pár století, přehlédneme opakující se vzorce vedoucí ke konci kultur a civilizací.

Úvod a doslov: Václav Cílek

Překlad: Jiří Pilucha a Petr Holč

Rozsah: 144 str.

Publikaci si můžete objednat na stránkách nakladatelství Dokořán.