Jitka Dostálová a kol.: Zelené střechy: Souhra architektury s přírodou

Publikováno 18. 1. 2022

Zelené střechy, často nazývané také vegetační střechy, ozeleněné střechy nebo střešní zahrady, jsou střechy záměrně pokryté vegetací.

V knize jsou shrnuty nejen zásady správného návrhu a provedení zelených střech, důležité parametry vegetačního souvrství a vhodné druhy vegetace pro konkrétní prostředí.

Rozsah: 168 str.

Publikaci si můžete objednat na stránkách nakladatelství Grada.