Jiřina Langhammerová – Jakub Langhammer: Fenomény lidových tradic

Publikováno 8. 12. 2021

Publikace s etnologickou tematikou s výrazným zaměřením na obrazovou část přibližuje i nezasvěceným čtenářům bohatství lidových tradic naší země.

Věnuje se dvěma základním okruhům českých tradic – lidovému oděvu a kroji a tradičním obřadům a maskám.

Autoři na daných tématech dlouhodobě spolupracují, publikace je tak jistým résumé jejich společných aktivit. Fotografie vznikaly po celé roky v terénu jako časosběr, který sleduje jevy rodinné a výroční obřadnosti a dokonale vystihují ducha daného okamžiku. Kniha jistě najde příznivý ohlas u čtenářů a obohatí současnou sestavu národopisných publikací, a to také díky odbornému a zároveň poutavému stylu autorky.

Rozsah: 256 str.

Publikaci si můžete koupit na stránkách nakladatelství Grada.