Jiří Srstka: Autorské právo v divadle

Publikováno 14. 11. 2022

Autor se v této jedinečné publikaci zaměřuje na popis právního rámce všech jednotlivých složek, kterými je nutné se zabývat při užití autorských děl v divadelních představeních.

Na úvodní obecný výklad základů autorského práva navazují kapitoly zabývající se problematikou licencí, úpravou děl za účelem jejího inscenování, režií, výtvarnými díly v inscenacích, scénickou hudbou, přenosem záznamu představení, právy výkonných umělců či agenturním provozováním divadelní činnosti.

Publikace je určená studentům právnických i uměleckých fakult, odborníkům na autorské právo, zaměstnancům divadel a všem, kdo se o neustále se proměňující a velice aktuální tématiku autorského práva zajímají.

Rozsah: 141 str. (2. podstatně přepracované a doplněné vydání)

Publikaci si můžete objednat na stránkách nakladatelství Leges.

Odkazy

Přednáška a uvedení knihy (12. prosince 2022)