Jan Trnka: Český Filmový archiv 1943-1993 – publikace

Publikováno 20. 11. 2018

Český Filmový archiv, dnešní Národní filmový archiv (NFA), patří mezi nejstarší paměťové instituce svého druhu a rozsahem sbírek se řadí k největším na světě.

Založen byl za zcela mimořádných okolností během druhé světové války a po další desetiletí existoval ve strukturách zestátněného filmového průmyslu, kontrolovaného komunistickým režimem.

Publikace Český filmový archiv 1943–1993: Institucionální vývoj a problémy praxe mapuje kulturně specifický proces vzniku a velmi spletitého institucionálního vývoje archivu, a zároveň přibližuje způsoby, jimiž generace filmových archivářů naplňovaly poslání shromažďovat, vědecky zpracovávat, uchovávat a znovu zpřístupňovat filmy a další dokumenty svědčící o minulosti kinematografie a dějinách vůbec. V jednotlivých kapitolách objasněné problémy ať už se týkají proměn akviziční politiky, podob informačního systému, metod ochrany archiválií nebo forem jejich dalšího využívání, obecně každodenní praxe spojené s péčí o kulturní dědictví jsou nahlíženy v souvislostech s politickými, ekonomickými a technologickými změnami, které v průběhu 20. století ovlivňovaly českou společnost a zároveň formovaly její vztah k historii, nejen té filmové

Rozsah: 207 str.

Publikaci si můžete koupit na stránkách Národního filmového archivu.