Jan Michl: Funkcionalismus, design, škola, trh

Publikováno 25. 9. 2019

Kniha s podtitulem Čtrnáct textů o problémech teorie a praxe moderního designu má za cíl povzbudit přemýšlení o problémech teorie i praxe navrhování užitkových předmětů a budov, na které zároveň klademe výtvarné nároky.

Jednotlivé kapitoly se kriticky vyrovnávají s myšlenkami zděděnými po modernistické funkcionalistické filozofii, která uvažování o designu a architektuře i jejich praxi po řadu generací určovala.

Tématem kapitol je mj. povaha designérovy tvořivosti, smysl hesla forma následuje funkci, původ abstraktní estetiky designu, myšlenka funkční dokonalosti, otázky stylové jednoty a stylového pluralismu, problém tzv. inteligentního designu v přírodě, vztah designu a trhu a řada dalších otázek.

Kniha je doplněna komentovanou barevnou obrazovou přílohou „Předměty a podněty“ s více než osmdesáti ilustracemi.

Jan Michl je emeritním profesorem historie a teorie designu na Vysoké škole architektury a designu (AHO) v Oslu v Norsku.

Rozsah: 328 str.

Druhé vydání.

Publikaci si můžete koupit na stránkách nakladatelství Books & Pipes.