Jak vystavujeme soudobé dějiny: Muzeum v diskusi

Publikováno 16. 10. 2020

Kniha Jak vystavujeme soudobé dějiny: Muzeum v diskusi je pozváním k debatě o současných muzeích. Obsahuje tři studie, tři záznamy debat a tři překladové texty. Ve studiích autoři nabízejí kritickou reflexi vystavování soudobých dějin v českých muzeích.

Debaty přinášejí mozaiku pohledů na budoucnost národních muzeí, vystavování kontroverzních dějin a muzejní edukaci. Překladové texty jsou zamýšleny jako inspirace pro kurátory i muzejní teoretiky, stejně jako celá kniha však mohou posloužit také návštěvníkům muzeí. Autoři knihy věří, že reflexe a diskuze jsou zásadní součástí muzejnické i návštěvnické praxe a že muzea jsou v 21. století důležitým místem dialogu nejen o minulosti. Na muzeích proto záleží.

Editoři: Jakub Jareš, Čeněk Pýcha a Václav Sixta

Rozsah: 260 str.

Publikaci si můžete koupit na stránkách Nakladatelství Lidové noviny.