Jak se dělá dokument: Autoři a tvůrčí metody

Publikováno 23. 9. 2022

Pohled na tvorbu dokumentů z perspektivy autorů a autorek. Dobrodružství vzniku dokumentárního filmu v jedné knize.

Rozhovory s tvůrci a tvůrkyněmi v různých fázích jejich dokumentární tvorby zachytávají proces od úvodního nápadu, rozvoje tématu a přemýšlení nad režijní metodou a stylem, přes často peripetický proces natáčení a pak proměny díla ve střižně a postprodukci, a umožní tak nahlédnout do filmového zákulisí, do procesů tvorby a myšlení o filmu. Šest autorů a autorek, pět různých tvůrčích metod a postupů a jedinečná příležitost porozumět české dokumentární tvorbě.

Eds.: Andrea Slováková a Peter Kerekes

Rozsah: 300 str.

Publikaci si můžete objednat na webu Nové besedy.