Iva Potůčková: Bydlení

Publikováno 18. 2. 2023

Publikace s podtitulem Navrhování bytového interiéru je určena studentům, designérům a architektům, kteří se zabývají zařizováním bytového interiéru.

Jejím cílem je vysvětlit základní vztah mezi rozměry lidského těla, parametry nábytku a volného prostoru v bytě. Důležité jsou nejen průměrné rozměry populace, ale i specifické potřeby konkrétního klienta či člena domácnosti. Kniha je strukturována dle vykonávaných činností v bytě do samostatných kapitol. Vedle rozměrů zařizovacích předmětů, nábytku či vybavení jsou uvedeny funkční a manipulační plochy, žádoucí odstupy a průchody. Důkladně jsou představeny parametry kuchyňského, stolového, sedacího, lehacího a úložného nábytku, které tvoří základní vybavení každé domácnosti. Kapitoly jsou doplněny o pohled na potřeby seniorů a handicapovaných. Do úvah nad interiérem je začleněno i téma dětí, jejichž potřeby zaznamenávají největší dynamiku v průběhu času. Knihu uzavírá téma technického vybavení a barevnosti interiéru, jež vedle prostorových parametrů významně ovlivňují uživatelský komfort v bytě.

Odborným editorem knihy je Jiří Pelcl, jenž je též autorem Úvodu. Grafika Matěj Hanauer a Petra Roubalová – studio DIP.

Rozsah: 224 str.

Publikaci si můžete objednat na stránkách UMPRUM/VŠUP.