Heritage under Socialism: Preservation in Eastern and Central Europe, 1945–1991

Publikováno 15. 2. 2022

Publikace z roku 2021 zkoumá, jak bylo kulturní dědictví chápáno v socialistických státech Evropy po druhé světové válce.

Mezinárodní rámec vyzdvihuje různorodé chápání kulturního dědictví a jeho vliv na nynější podobu konzervačních postupů.

Více informací zde.