Globalisation, Cultural Identity and Nation-Building

Publikováno 13. 10. 2021

Publikace popisuje ideologické imperativy globalizace a kulturní identity.

Kniha kritizuje převažující diskurs týkající se kulturní identity, sociální stratifikace a nerovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání. Řeší současnou debatu o globalizaci, ideologiích a státu, budování národní, etnické a náboženské identity v globalizovaném kulturním prostředí. 

Více informací zde.