George Kubler: Tvar času – publikace

Publikováno 17. 12. 2018

Knižní esej George Kublera představuje specifický přínos poválečné Ameriky k dějinám umění. Snaží se založit metodu dějin umění nově a jinak – tak, aby se daly použít na zhodnocení jakékoli umělecké kultury, nikoli jen evropské tradice.

Jde mu o prožitek a průzkum tvaru, za nímž není nutno hledat již nic dalšího. V době vydání před 56 lety knihu uvítali spíše tehdejší umělci, zejména američtí minimalisté, než teorie a dějiny umění.

Nově je Kublerův esej doceňován v posledních patnácti letech, kdy se ukazují jeho inspirativní možnosti pro „dějiny věcí“ a pro uměleckohistorické uchopení post-koloniálního světa. Význam a situování studie objasňuje předmluva prof. Mileny Bartlové.

Překlad: Rostislav Švácha a Tereza Pálková

Rozsah: 192 str.

Publikaci nakladatelství PositiF si můžete koupit například zde.