Galerie Jelení Gallery 2010–2020

Publikováno 2. 2. 2022

Na šesti stech šedesáti stranách pokrývá katalog fungování Galerie Jelení v letech 2010 až 2020, a navazuje tak na publikaci Galerie Jelení Gallery 1999–2009.

Kniha přináší dokumentaci všech výstav, které se v tomto období v galerii uskutečnily, a to včetně fotografií a doprovodných textů. Jako významný přesah nabízí čtveřici originálních esejů Kariny Kottové, Johany Lomové, Jana Zálešáka a Marcela Fišera, v nichž autoři reflektují obecnější vývoj na současné české výtvarné scéně v posledních deseti letech.

Koncepce katalogu: Gabriela Kotiková, Ondřej Stupal
Editorka: Gabriela Kotiková
Grafická úprava: Tereza Hejmová