Fundraising in the Creative and Cultural Industries

Publikováno 26. 1. 2023

Potřeba efektivního fundraisingu v oblasti umění nebyla nikdy tak naléhavá. Kniha Fundraising in the Creative and Cultural Industries: Leading Effective Fundraising Strategies poskytuje strategickou a praktickou podporu.

Publikace seznamuje čtenáře/ky s akademickými rámci a koncepty z oblasti managementu umění, obchodu a podnikání. Poskytuje vhled prostřednictvím reálných případových studií. Funguje jako praktický a přístupný průvodce, zahrnuje také zkušenosti průkopníků/ic ve fundraisingu.

Více informací zde.