Female Professionals in Film Production – studie

Publikováno 8. 3. 2023

Evropská audiovizuální observatoř vydala studii Female Professionals in Film Production, která přináší podrobné zhodnocení genderové nevyváženosti v evropském filmovém průmyslu. Analýza se zabývá stavem v roce 2021 a změnami od roku 2015.

Zpráva analyzuje složení klíčových pozic (režiséři, spisovatelé, producenti, režiséři, skladatelé a hlavní role) ve více než 50 000 televizních hraných filmů a epizod seriálů vyrobených v letech 2015 až 2021. Zahrnuje přehled pohlaví filmových profesionálů a profesionálek, kteří/které pracovali/y alespoň na jednom evropském celovečerním filmu. Ukazuje také skladbu filmových týmů a podíl těch, v nichž převažují ženy.

Studie mimo jiné uvádí, že podíl ženských profesionálek ​​v evropské TV hrané produkci se pohybuje od méně než 8 % (skladatelky a kameramanky) až po více než 40 % (producentky 44 %, hlavní role 47 %).

V roce 2021 bylo 37 % televizních hraných epizod napsáno spisovatelkami, ale pouze 22 % režírovaly ženy.

Studie