F. T. M. = Futurismus: Malý bedekr futuristické avantgardy – publikace

Publikováno 8. 2. 2019

F. T. M. jsou iniciály jména Filippa Tommase Marinettiho – umělce, jehož jméno většina z nás kdysi zaslechla ve škole, ale který nám patrně splývá s masou dalších etablovaných klasiků.

Marinetti přitom nikdy klasikem nebyl, byl to buřič a bohém, který vyzval na souboj tradiční umění i společenské konvence své doby a stal se zakladatelem prvního avantgardního hnutí – futurismu. I o tom jsme četli nebo slyšeli vesměs ve spojení s hesly či frázemi jako rychlost, modernizace, agresivita, velebení války či fašismus. Autorka nabízí více než popis tohoto uměleckého hnutí, líčí fascinující příběh o tom, jak se prolínalo umění a politika v prvních desetiletích 20. století, poodkrývá neobyčejné osudy konkrétních osobností a představuje některá známá i turisty opomíjená místa s futurismem spjatá. Vedle zasvěceného historického výkladu tak kniha poslouží i jako užitečný „futuristický bedekr“, jenž lze přibalit do zavazadla při cestě do slunné Itálie. Doprovází ji bohatý obrazový materiál a je doplněna i o překlady zásadních futuristických manifestů, z nichž některé dosud nebyly do češtiny přeloženy.

A proč zrovna „bedekr“? Na počátku byla obyčejná touha skupiny přátel užít si Itálii. Když však společně cestují historici, politologové, právníci a milovníci moderního umění, a když se itineráře navíc chopí historička s vášnivým zájmem o italskou kulturu, dá se očekávat, že jejich zájmy se od prostého obdivování krajiny a památek stočí i někam jinam. Pravidelné výlety do severní Itálie se postupem času staly putováním ke kořenům italské umělecké avantgardy, zrodu fašismu a jeho vztahu ke kultuře a umění. Historické, politické a místopisné postřehy spojené s nezapomenutelnými zážitky se posléze dočkaly podoby textů, které vycházely v revui Kontexty a jejichž doplněním a důkladným přepracováním vznikla i tato kniha.

Autorka: Kateřina Hloušková

Rozsah: 215 str.

Publikaci si můžete koupit na stránkách Books & Pipes Publishing.