F. Hadjadj – Když je všechno na cestě ke zkáze: Úvahy o konci a cíli kultury a modernity – publikace

Publikováno 28. 6. 2019

Eseje a přednášky Fabrice Hadjadje sebrané v této knize krouží kolem tématu krize, proměny či dokonce zkázy světa.

Autor si všímá především toho, jak se v současných apokalyptických náladách, které přicházejí po staletích moderní víry v pokrok a světlé zítřky, rodí nové ideologické představy o „spáse světa“ a jak tyto ideologie ohrožují lidskost člověka. Podrobně to dokládá např. na hlubinné ekologii, která si přeje vymření druhu homo sapiens, nebo alespoň jeho návrat do pralesa, na náboženském fundamentalismu, který se chce vrátit před moderní dobu a násilím zorganizovat svět podle svatých knih, nebo na technokratickém utopismu, který vidí záchranu v příchodu kyborga – člověka propojeného s počítačem.

Fabrice Hadjadj bere současnou krizi velmi vážně. Chápe ji však jako příležitost, dokonce jako „milost“, díky níž se můžeme osvědčit jako křesťané, jako ti, kdo hájí lidskost člověka, jako ti, kdo jsou pro druhé nadějí v neradostném čase. V jeho knize ovšem nenajdete nějaké „výlevy o konci světa“, ale inspirativní úvahy o podstatě kultury, lidství a nakonec i o tom, jak žít a hlásat evangelium v technologické době.

Autor (1971) je francouzský spisovatel, dramatik a filozof. Pochází z Nanterre a po rodičích má židovsko­arabské kořeny. Vyučuje filozofii a literaturu v Toulonu a řídí Evropský institut antropologických studií Philanthropos sídlící ve švýcarském Freiburgu. Spolupracuje také s časopisy Figaro littéraire, Art press, Panorama a Prier.

Překlad: Pavla Doležalová

Rozsah: 172 str.

Publikaci si můžete koupit na stránkách Centra pro studium demokracie a kultury.