Evropská komise publikovala report o úspěšné iniciativě i-Portunus

Publikováno 20. 7. 2020

Evropská komise zveřejnila novou zprávu o iniciativě i-Portunus, která spadá pod program Kreativní Evropa. Report Interpreti v zahraničí: i-Portunus –⁠ první evropský program mobility v kultuře ukazuje, že projekt byl úspěšný z hlediska počtu žadatelů i zpětné vazby od účastníků.

I-Portunus, pilotní projekt v rámci programu Kreativní Evropa s rozpočtem jeden milion eur, financoval celkem 337 jednotlivců v oblasti scénických umění a výtvarného umění. Podpořil tak mezinárodní kariéru umělců a dopomohl jim k rozšíření svých kontaktů i ke zlepšení dovedností.

Důležitá čísla:

  • Téměř polovině účastníků bylo méně než 35 let, projekt tak podporuje tzv. emerging artists.
  • S grantem v rozmezí 1 500–⁠3 400 eur mohl každý příjemce strávit 15 až 85 dní v zahraničí.
  • Celkem 97 % účastníků uvedlo, že získali nové dovednosti.
  • Dohromady 94 % jednotlivců získalo nové publikum nebo odbytiště pro svou práci.
  • Až 94 % účastníků vytvořilo nové projekty.
  • Celkem 49 % umělců získalo pracovní nabídku nebo novou smlouvu.
  • Celých 76 % účastníků uvedlo, že by v programu nic nezměnili.

Příští dvě kola plánovaná na roky 2020 a 2021 se budou snažit rozšířit oblast působnosti na všechny kulturní sektory. Program mobility bude začleněn do nového programu Kreativní Evropa (2021–2027) se zvýšeným financováním.

S ohledem na omezení způsobená šířením koronaviru budou přesné parametry výzvy definovány před zahájením dalšího kola.

Celý report je ke stažen zde.