Evropská audiovizuální observatoř (EAO) vydala studii Female professionals in film production

Publikováno 13. 1. 2022

Studie datovaná prosincem 2021 přináší podrobné zhodnocení genderové nevyváženosti v evropském filmovém průmyslu.

Analýza se zabývá situací v letech 2016–2020zahrnuje přehled pohlaví filmových profesionálů a profesionálek, kteří/které pracovali/y alespoň na jednom evropském celovečerním filmu na klíčových pozicích. Ukazuje také skladbu filmových týmů a podíl těch, v nichž převažují ženy.

Studie mimo jiné dokládá, že podíl žen na režisérských postech byl ve zkoumaném období 20 %, přičemž z velké části šlo o dokumentární filmy. Na postech scenáristických bylo 25 % žen oproti mužům; nejmenší účast žen byla na pozicích kameramanských (10 %) a skladatelských (9 %).

Studie