Eva Machková: Nástin historie a teorie dramatické výchovy – publikace

Publikováno 26. 11. 2018

Kapitoly z teorie a historie dramatické výchovy jsou koncipovány především jako studijní text pro posluchače katedry výchovné dramatiky DAMU, poslouží však jako úvod do problematiky i širšímu publiku, např. pedagogům, kteří se výchovnou dramatikou zabývají profesionálně.

Rozsah: 234 str.

Publikaci si můžete koupit na stránkách Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze.