Eva Koťátková – Hana Janečková (eds.): Dotek zvířete

Publikováno 1. 3. 2022

Kniha věnovaná blízkým i vzdáleným, privilegovaným, zneužívaným i přehlíženým, skutečným i imaginárním zvířatům obsahuje příspěvky českých a světových osobností spojené s aktivistickým, literárním, feministickým, vědeckým a uměleckým přemýšlením.

Naše imaginace ve vztahu k více-než-lidskému světu je velmi záhy deformována antropocentrickou perspektivou a normalizovaným obrazem přírody jako volně přístupného zdroje k vytěžení. Mříž klece nebo stěna akvária nám nabízejí pohodlný a bezpečný pohled na život zvířete, redukovaný na to, co mu dovolí vymezený prostor a pravidla dohledu.

Kniha Dotek zvířete zkoumá otázku práce s důrazem na symbiotické vztahy, spravedlivou distribuci zdrojů a citlivost více-než-lidského světa. Obsahuje zcela nové příspěvky českých a světových osobností, které ukazují styčné body, v nichž se potkává aktivistické, literární, feministické, vědecké a umělecké přemýšlení. Hledání různých možností vztahů s více-než-lidskými bytostmi je nahlíženo prostřednictvím environmentálních otázek, práv zvířat, práce, ale také umění, spotřeby, těla, touhy a jazyka. Dotek zvířete je souborem scénářů a návrhů ekologičtějších a empatičtějších vztahů nejen s tím, co nazýváme přírodním světem, ale i v širších kontextech společného života na zemi.

Věnováno všem zvířatům, blízkým i vzdáleným, privilegovaným, zneužívaným i přehlíženým, skutečným i imaginárním.

Editorky: Eva Koťátková & Hana Janečková

Autoři a autorky: Petr Dobrý, Hana Janečková, Michal Kolesár,  Kateřina Konvalinová, Eva Koťátková, Bob Kuřík, Esther Leslie, Marie Lukáčová, Astrida Neimanis, Lucia Pietroiusti, Filipa Ramos, Tomáš Uhnák, Tereza Vandrovcová, Lenka Vítková, Klára Vlasáková

Design a grafická úprava: Daniela a Linda Dostálkovy

Knihu můžete objednávat v českém nebo anglickém znění na webu ArtMap: bit.ly/kup-dotekzvirete

Online křest

Srdečně vás zveme na online křest knihy Dotek zvířete věnované všem zvířatům, blízkým i vzdáleným, privilegovaným, zneužívaným i přehlíženým, skutečným i imaginárním. 8. března 2022 v 18 hodin budeme křtít čerstvě vydanou publikaci Dotek zvířete, antologii textů 14 příspěvků českých a zahraničních autorek a autorů editovanou Hanou Janečkovou a Evou Koťátkovou a vydanou nakladatelstvím ArtMap. Při této příležitosti proběhne diskuze s autorkami a autory a čtení z knihy s

Esther Leslie & Lucie Pietrousti / UK & Marií Lukáčovou & Tomášem Uhnákem / CZ

Událostí budou provázet editorky knihy Hana Janečková s Evou Koťátkovou, představí se také zástupce ArtMap Tomáš Hrůza. Úvodní slova proběhnou v českém a anglickém znění, čtení autorských textů bude v angličtině. Na závěr bude prostor pro dotazy publika.