Eric B. Shiraev – David A. Levy: Mezikulturní psychologie

Publikováno 21. 9. 2020

Kniha je prvním českým překladem zahraniční knihy z dnes společensky velice aktuální oblasti mezikulturní psychologie.

Je určena především studentům psychologie bakalářského stupně studia, ale také studentům souvisejících oborů, stejně jako odborníkům pracujícím všude tam, kde se přichází do kontaktu s lidmi z cizích zemí a kultur. Kniha je členěna do 12 kapitol zabývajících se mezikulturními podobnostmi a odlišnostmi ve vnímání a myšlení, v emocích a motivaci, osobnosti, duševních onemocněních, komunikaci a mnoha dalšími. Kniha je proložena medailonky „Kritické myšlení“ a „Mezikulturní senzitivita“, stejně jako množstvím příkladů z reálného života. V závěru každé kapitoly je shrnutí klíčových poznatků a důležité terminologie. Důraz je kladen především na kritické přemýšlení o problematice a na metodologické aspekty mezikulturního výzkumu.

Překlad: Jiří Čeněk

Rozsah: 616 str.

Publikaci si můžete koupit na stránkách nakladatelství Academia.