Epistemologie (nových) médií – publikace

Publikováno 30. 4. 2019

Monografie přináší diferencovanou řadu pohledů na vztah nových médií a jejich teoretické (filozofické) reflexe, včetně reflexe samotné teorie nových médií. Autoři působí na různých vědeckovýzkumných institucích, případně jsou sami praktikujícími umělci.

Monografie tvůrčím způsobem zasazuje oblast nových médií do interdisciplinární perspektivy: vztah mezi digitálními médii a teoretickou rovinou je sledován z pohledu přesahu do estetiky, ale i mediálních studií, politologie nebo kognitivní vědy.

Autoři: Tomáš Dvořák a kol.

Obsah

Rozsah: 272 str.

Publikaci si můžete koupit na stránkách Nakladatelství Akademie múzických umění (NAMU).