Dean Spade: Vzájemná pomoc: Jak v krizi upevňovat solidaritu

Publikováno 25. 7. 2022

Překlad knihy amerického aktivisty a právníka Deana Spada Vzájemná pomoc: Jak v krizi upevňovat solidaritu vychází právě v době kumulujících se vypjatých dějinných momentů.

Válka na Ukrajině, pandemie covidu a dlouhotrvající ekologická krize podrývají naše pocity bezpečí a stability a dokáží vychýlit morální kompas našich rozhodnutí. Pod tlakem těchto událostí společnosti hrozí rostoucí nenávist, strach a rozdělení. Právě jako protiklad k těmto tendencím klade Dean Spade do centra našich snah vzájemnou pomoc, která nám pomáhá překonat těžké situace spojené s krizí.

Rozsah: 193 str.

Publikaci si můžete objednat na stránkách nakladatelství sociálního družstva Tři Ocásci Nevim.