Culture in the Sustainable Development Goals: The Role of the European Union

Publikováno 2. 2. 2022

Agenda 2030 je nejambicióznějším a nejkomplexnějším plánem rozvoje, jaký svět kdy potkal. Kultura se významnou součástí tohoto plánu. Cíle udržitelního rozvoje pomáhají kultuře, kultura ale zároveň silně podporuje cíle udržitelního rozvoje.

Studie plní dvojí účel. Jednak mapuje dosavadní vývoj a cestu k plnění vytyčených cílů. Zároveň také zkoumá omezené množství strategických rozhodnutí a jejich důležitost.

Celá zpráva k přečtení zde.