Culture in the EU’s National Recovery and Resilience Plans

Publikováno 18. 11. 2021

Nová publikace Culture Action Europe nabízí přehled národních plánů obnovy členských států EU se zaměřením na kulturu.

Tento stručný přehled analyzuje kulturní investice a reformy v národních plánech obnovy. Ty, pokud existují, přímo podporují oživení evropského kulturního ekosystému, který patří k nejvíce zasaženým oblastem koronavirovou pandemií.

Více informací a publikace ke stažení zde.