Culture and creativity for the future of cities

Publikováno 18. 2. 2022

Evropská komise vydala publikaci Culture and creativity for the future of cities s podtitulem Theory, practices and methodologies from African, Asian and Latin American countries.

Jedná se o soubor teoretických studií o přínosu kultury k udržitelnému rozvoji měst, který osvědčenými postupy a metodikami ilustruje některé z nejnovějších priorit Evropské unie. Je určena kulturním organizacím, veřejné správě a poskytovatelům dotací, kteří mají zájem rozvíjet a podporovat ucelené a udržitelné přístupy k rozvoji měst, zaměřené na jejich obyvatele a založené na kultuře a kreativních odvětvích v regionálním kontextu Afriky, Asie a Latinské Ameriky.

Publikace