Cultural rights: Capturing the state of the art

Publikováno 16. 3. 2022

Rada pro lidská práva vydala zprávu Cultural rights: Capturing the state of the art: Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights v rámci otevřeného dialogu, který vede se zvláštní zpravodajkou pro oblast kulturních práv Alexandrou Xanthaki.

Alexandra Xanthaki ve zprávě zdůrazňuje, že kultura je pozitivním hnacím motorem pro realizaci lidských práv. Skrze kulturní zdroje budujeme svou identitu, nalézáme své místo ve světě. Chápání kultury jako „způsobu žití“ demokratizuje transformaci kulturních práv. Přesunuli jsme se od předmětů krásy ke každodennímu vyjádření identity.

Více informací zde. Zpráva ke stažení zde.