Cultural Policy for Arts Education

Publikováno 26. 1. 2023

Instituce a programy uměleckého vzdělávání vytvářejí vynikající rámec pro rozvoj osobnosti. Učení se znalostem, dovednostem a učení se životu. To vyžaduje holistický přístup, estetickou a uměleckou praxi.

V rámci výzkumného programu Katedry UNESCO pro kulturní politiku v oblasti uměleckého rozvoje (The Research Program of the UNESCO Chair in Cultural Policy for the Arts in Development) na univerzitě v Hildesheimu se sešli odborníci/e z univerzit v Dar Es Salamu, Kampale, Nairobi, Pretorii, Johannesburgu, Casablance a Tunisu a další nezávislí výzkumníci/e, aby si vyměnili poznaty v oblasti kulturní politiky pro umělecké vzdělávání, které sdružuje tato publikace.

Cultural Policy for Arts Education: African-European Practises and Perspectives vydalo nakladatelství Peter Lang v roce 2022.

Více informací zde.