Cultural Mega-Events and Heritage

Publikováno 27. 4. 2023

Cultural Mega-Events and Heritage: Challenges for European Cities analyzuje studie z měst bohatých na kulturní dědictví, která hostila megaakce a diskutuje o výzvách, kontroverzích a úspěších doprovázejících tyto akce.

Probíhající koronavirová pandemie vnesla nebývalou míru pochybností o budoucnosti a podobě megaakcí. Již před rokem 2020 však města zpochybňovala tradiční formát megaakcí (např. olympijské hry a Expo), zatímco jiné kulturní megaakce se rozšiřovaly a získávaly na popularitě. Mimo jiné díky obvykle nižším nákladům na infrastrukturu, prostorovému rozložení a časovému rámci.

Davide Ponzini poskytuje nový teoretický rámec, kritické otázky a relevantní případové studie, které dokládají, že propojení megaudálostí a kulturního dědictví je klíčovou výzvou pro mnoho měst v Evropě i mimo ni.

Kapitoly v této knize vyšly původně v rámci zvláštního číslo časopisu European Planning Studies.

Publikace vydalo nakladatelství Routledge v březnu 2023.

Více informací zde.