Cultural Mediation for Museums

Publikováno 27. 4. 2023

Cultural Mediation for Museums: Driving Audience Engagement představuje inovativní aplikaci strategického a zážitkového marketingu v muzejním sektoru.

Publikace vychází z případové studie Národní galerie moderního a současného umění v Římě. Pomáhá pochopit, jak aplikovat marketingový management v muzejním kontextu. Autoři navrhují model kulturního zprostředkování, který podporuje muzea v segmentaci návštěvnického trhu. Radí také, jak investovat, řídit, najímat a školit zaměstnance věnující se této službě

Publikace v lednu 2023 vydalo nakladatelství Routledge.

Více informací zde.