Cultural Management

Publikováno 27. 4. 2023

Cultural Management: A Research Overview vypráví o výzkumu kulturního managementu a jeho teoretických modelech.

Kulturní management vznikl v 80. letech 20. století, importoval do umění manažerské techniky. Koncem 90. let 20. století obor integroval podnikatelské přístupy k řízení v kreativních odvětvích, dále pak rozvinul nový model, založený na zkušenostech uživatelů a společné tvorbě. Tyto historické fáze se teoreticky označují jako kulturní management 1.0, kulturní management 2.0 a kulturní management 3.0. Zároveň se však překrývají. Chris Bilton umožňuje pochopit základní předpoklady a podmínky, které stojí za eklektickým a vyvíjejícím se oborem. A dává čtenářům/kám možnost nalézt si vlastní přístup ke kulturnímu managementu.

Knihu vydalo nakladatelství Routledge v březnu 2O23.

Více informací zde.