Creative Europe’s Support to the Book Sector

Publikováno 24. 11. 2022

Publikace přináší přehled projektů podpořených v oblasti literatury v rámci programu Evropské unie Kreativní Evropa v letech 2014–⁠2020.

Evropské knižní sektor kromě toho, že přispívá ke kulturní a jazykové rozmanitosti, významně přispívá k ekonomice z hlediska obratu, zaměstnanosti a růstu. Kreativní Evropa je jediným programem EU zaměřeným výhradně na podporu kulturního a audiovizuálního odvětví. Podporuje knižní sektor prostřednictvím následujících programů financování: Projekty spolupráce, Evropské platformy pro začínající umělce, Evropské kulturní sítě a Literární překlad.

V letech 2014 až 2020 podpořil program knižní sektor částkou více než 49 milionů eur, což představuje více než 10 % celkového rozpočtu části Kreativní Evropa zaměřené na kulturu.

Tato brožura poskytuje shrnutí dopadu programu na evropský knižní hodnotový řetězec s příslušnými informacemi o každém podpořeném projektu, včetně popisu projektů, citací příjemců a odkazů na online zdroje projektů a platformu výsledků projektů podpořených Kreativní Evropou. Popisným a analytickým způsobem představuje 48 projektů podpořených v tomto období programem Kreativní Evropa, kromě části programu zaměřené na financování literárních překladů.

Publikace je k dispozici ke stažení zde.