Consumer Behaviour and the Arts

Publikováno 15. 2. 2022

Publikací o marketingu v umění je nepočítaně. Jen některé ovšem na věc nahlíží z druhé strany – z pohledu zákazníka – tedy konzumenta kulturních průmyslů.

Consumer Behaviour and the Arts: A Marketing Perspective nabízí praktický a vědecký náhled na konzumní kulturu v uměleckém a kulturním sektoru.

Více informací zde.