CIRQUEON vydává první českou příručku cirkusové pedagogiky

Publikováno 28. 8. 2021

Didaktika cirkusových disciplín, představení přístupů, seznámení s cíli výuky i praktické příklady jsou obsahem první příručky Základy cirkusové pedagogiky.

Kniha je určena všem pracovníkům s mládeží, umělcům nebo i rodičům, kteří hledají nové impulsy. Metodická publikace cirkusové pedagogiky vznikla na půdě centra nového cirkusu CIRQUEON ve spolupráci s renomovanými cirkusovými pedagogy a lektory Adamem Jarchovským a Katkou Klusákovou. Křest elektronické verze, která bude ke stažení na webových stránkách novocirkusového centra, se koná 29. 8. 2021 od 19.30 na festivalu Letní Letná. Tištěná podoba bude k dispozici od září v sídle CIRQUEONu. Obě varianty publikace jsou zdarma.

„Před několika lety jsme se v CIRQUEONU rozhodli, že bychom rádi předávali naše dlouhodobé zkušenosti v práci s dětmi a mládeží prostřednictvím víkendového kurzu Cirkusové pedagogiky. Příjemně nás zaskočila velká poptávka, a to nejen z řad podobně orientovaných cirkusových center z České republiky, hlásili se i lidé napříč pedagogickými směry, pomáhajících profesí i úplní pedagogičtí laici. Tato kniha je dalším krokem v šíření jedinečných přístupů a principů cirkusové pedagogiky.  Podobně jako cirkus samotný věříme, že je kniha vhodná pro každého a výrazně přispěje k dalšímu rozvoji cirkusové pedagogiky v České republice,” řekl Adam Jarchovský.

Cirkusová pedagogika je pedagogický směr, který využívá cirkusového umění jako nástroje pro mnohostranný rozvoj osobnosti. Svůj přístup opírá o principy zkušenostního učení, specifické hodnoty a skladbu cirkusového umění. Klade důraz na budování sebedůvěry a pohybové gramotnosti. Kniha Základy cirkusové pedagogiky je první českou původní publikací, která představuje cirkusovou pedagogiku, její přístupy, cíle, principy a v neposlední řadě i didaktiky cirkusových disciplín a cirkusové hry.

Autoři Adam Jarchovský (cirkusové duo Bratři v tricku) a Katka Klusáková (divadelní soubor Cirkus TeTy) v knize vycházejí z více než deseti let zkušeností společné lektorské činnosti v pražském CIRQUEONU, kde oba v současnosti učí a metodicky vedou lektorský tým. Ilustrace příručky se ujala kreslířka Dorothea Hofmeisterová, která si CIRQUEONem prošla jako studentka a následně lektorka-asistentka a má tak s cirkusovou pedagogikou bohaté zkušenosti z obou stran.

Kniha není jen textem pro relativně úzkou skupinu lektorů cirkusové pedagogiky. Je určena komukoli, i těm, kteří s cirkusovou pedagogikou mají malé, nebo dokonce žádné zkušenosti.

Kniha Základy cirkusové pedagogiky vychází díky podpoře programu Erasmus+ a vznikla v partnerství 3C – Circus Competencies Catalog.

CIRQUEON – centrum pro nový cirkus se na poli cirkusové pedagogiky pohybuje již více než deset let a jeho tréninkové prostory v pražských Nuslích navštíví přes 500 kurzistů týdně. V poslední době se aktivně věnuje advokacii cirkusové pedagogiky. V rámci česko-slovenské sítě mladého a sociálního cirkusu – Cirkonet organizuje CIRQUEON setkání a školení profesionálů a je lídrem na poli dobré praxe v České republice. Na mezinárodním poli spolupracuje spolu s finskou University of Tampere a dalšími cirkusovými centry a univerzitami na prvním evropském kurikulu cirkusové pedagogiky pro bakalářský studijní program a dalšími cirkusovými organizacemi na rozvoji cirkusové pedagogiky v Evropě.

Křest publikace

www.cirqueon.cz