Brožura Women on the Move ke stažení

Publikováno 3. 6. 2019

V rámci programu EU Kreativní Evropa – MEDIA byla vydána brožura Women on the Move, která shrnuje příklady dobré praxe při prosazování rovnoprávného postavení mužů a žen v audiovizuálním průmyslu.

Brožura představuje příklady dobré praxe z oblasti audiovizuálního průmyslu a politiky EU. Zaměřuje se na boj proti sexismu a genderovým stereotypům, rovnost mezd, rovnoprávné zastoupení žen na vyšších manažerských pozicích, vyváženost mezi profesním a osobním životem, přístup k financování, zabránění násilí a obtěžování a v neposlední řadě na utváření efektivní politiky na základě dostupných dat. 

 

Publikace je ke stažení zde